Educatie

BYOR-Educatie

Een zeer constructief leerproces

BYOR-Educatie

Van oorsprong is BYOR | Build Your Own Robot ontwikkelt voor educatie. Het toepassen van BYOR kan dan ook op veel verschillende manieren en op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld éénmalig in de vorm van een workshop, een lessenreeks uitgevoerd door medewerkers van BYOR of eigen medewerkers of tijdens een studiedag. Hoe hoger het niveau ligt hoe meer de nadruk ligt op het ontwerpproces en de verschillende stappen. BYOR vormt een ideaal hulpmiddel om binnen dit proces ideeën werkelijkheid te maken in een korte tijd.
Om zelf aan de slag te gaan als leerkracht op het primair of voortgezet onderwijs zijn er verschillende lesmaterialen en ondersteunende documentatie en video’s gemaakt.

Snelle succeservaring en toch veel diepgang

Speciaal voor het onderwijs is er de BYOR-schoolkit. Deze heeft meer onderdelen dan de reguliere BYOR-kits en geeft toegang tot digitale lesmaterialen. Omdat de onderdelen van BYOR direct uit de doos werken en gemakkelijk op elkaar aan te sluiten zijn kunnen leerlingen met BYOR kunnen snel een succeservaringen opdoen. Vervolgens kan er op meerdere manieren diepgang worden gecreëerd: middels ontwerpend leren met de ontwerpcyclus en middels het programmeren van de chip.

Lessenreeks

Volg de bijbehorende lessen van BYOR om gemakkelijk de leukste lessen ontwerpen en programmeren te geven. Of gebruik ze als inspiratie om zelf te gaan ontdekken. Er zijn 5 lessen ontwerpend leren en 5 lessen creatief programmeren.

Programmeren

Programmeren met de BYOR-kit is gemakkelijk omdat alle onderdelen op hetzelfde signaal reageren. Een lampje aansturen is dus even makkelijk als het aansturen van de verschillende motortjes. Hierdoor kunnen snel stappen gemaakt worden. Programmeren met BYOR gaat via de alom geprezen Micro:bit. Dit is een losse chip die je aansluit op je Easyboard (brein). Vanaf het moment dat de Micro:bit wordt aangesloten, neemt de Micro:bit het BYOR-brein over en gaat hij je eigen gemaakte code uitvoeren. De Micro:bit kan de poorten van BYOR uitlezen en aansturen via code! Het maken van code is super makkelijk met Micro:bit. Zie voor meer informatie de programmeer-handleiding op de support-pagina.

Doordat er direct fysiek resultaat is op verschillende manieren, worden nieuwe mogelijkheden voor het inbouwen van de onderdelen zichtbaar. Zo kan de code voor een knipperend lampje ook een servo-motortje heen en weer laten gaan. Hierdoor wordt de creativiteit in de vele toepassingen van programmeren geprikkeld.

Intrinsieke motivatie

Omdat de kinderen zelf een robot hebben gemaakt met een zelfbedachte functie, zijn ze gemotiveerd om deze robot precies zo te laten reageren als zij willen. Dit kunnen ze doen door de code in te duiken en de robot precies zo af te stellen dat hij zijn functie perfect uitvoert.

Ontwerpend leren

Met de BYOR-kit kunnen kinderen vanaf 8 jaar (snel) zelf werkende robots bouwen. Tijdens de workshops en lessen met BYOR wordt de ontwerpcyclus gevolgd om zo een diepgaande leerervaring te bieden. De kinderen gaan zelf nadenken over hun doelgroep, de context waarin hun ontwerp wordt gebruikt, de randvoorwaarden van hun ontwerp etc. Er wordt gebrainstormd en er worden ontwerpschetsen gemaakt. De prototypes die ze bouwen worden door hun medeleerlingen beoordeeld en in sommige gevallen echt getest met de doelgroep! Aan het einde van de cyclus worden het ontwerp en de testresultaten gepresenteerd aan de rest van de groep.

Doordat er zelfstandig in groepjes aan het ontwerp wordt gewerkt leent dit proces zich perfect om de 21st century skills te leren!

Ideaal voor makerspace of ontdeklab!

De onderdelen van de BYOR-kit zijn gemaakt om overal op te kunnen worden bevestigd. Zo kunnen leerlingen zelf een echt werkende robot knutselen met karton, maar leent het zich ook uitstekend voor maker-educatie. Ontwerp (onderdelen van) je creatie met de lasersnijder of 3D-printer om zo nog meer uitdaging in je proces te genereren. Ideaal voor in je makerspace of ontdeklab!