Educatie

BYOR-Educatie

Een zeer constructief leerproces

Lessen vanaf groep 3 PO t/m onderbouw VO
Motivatie door maken van eigen creatie
In 1 middag of met meer diepgang
Hergebruik (kosteloos) materiaal
Ontwerpend leren met verschillende rollen
Hergebruik onderdelen in meerdere creaties


BYOR | Build Your Own Robot is ontwikkeld voor educatie. Het toepassen van BYOR kan dan ook op veel verschillende manieren en op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld éénmalig in de vorm van een workshop, een lessenreeks uitgevoerd door medewerkers van BYOR of eigen medewerkers, of tijdens een studiedag. Hoe hoger het niveau ligt hoe meer de nadruk ligt op de verschillende stappen in het ontwerpproces. BYOR vormt een ideaal hulpmiddel om binnen dit proces ideeën werkelijkheid te maken in een korte tijd. Om zelf aan de slag te gaan als leerkracht in het primair of voortgezet onderwijs zijn er verschillende lesmaterialen en ondersteunende documentatie en video’s gemaakt.

Snelle succeservaring en toch veel diepgang

Omdat de onderdelen van BYOR direct uit de doos werken en gemakkelijk op elkaar aan te sluiten zijn kunnen leerlingen met BYOR snel een succeservaringen opdoen. Vervolgens kan er op meerdere manieren diepgang worden gecreëerd: middels ontwerpend leren met de ontwerpcyclus en middels het toevoegen en programmeren van de micro:bit-chip. De sets van BYOR komen standaard met lesmaterialen. De Schoolkit heeft onderdelen genoeg voor 8 leerlingen en geeft (digitale) toegang tot de uitgebreide lesmaterialen. De starter-kit heeft genoeg onderdelen voor 4 leerlingen en komt met standaard lesmaterialen.

Programmeren

Programmeren met de BYOR-kit is gemakkelijk omdat alle onderdelen op hetzelfde signaal reageren. Een lampje aansturen is dus even makkelijk als het aansturen van de verschillende motortjes. Hierdoor kunnen snel stappen gemaakt worden. Programmeren met BYOR gaat via de alom geprezen Micro:bit. Dit is een losse chip die je aansluit op je Easyboard (brein). Vanaf het moment dat de Micro:bit wordt aangesloten, neemt de Micro:bit het BYOR-brein over en gaat hij je zelfgemaakte code uitvoeren. De Micro:bit kan de poorten van BYOR uitlezen en aansturen via code. Het maken van code is super makkelijk met Micro:bit. Zie voor meer informatie de video hier onder of de programmeer-handleiding op de support-pagina.
Doordat er direct fysiek resultaat is op verschillende manieren, worden nieuwe mogelijkheden voor het inbouwen van de onderdelen zichtbaar. Zo kan de code voor een knipperend lampje ook een servo-motortje heen en weer laten gaan. Hierdoor wordt de creativiteit in de vele toepassingen van programmeren geprikkeld. De uitgebreide lesmaterialen in de schoolkit hebben 5 lessen rondom creatief programmeren die optimaal gebruik maken van de combinatie van BYOR en de Micro:bit.

Intrinsieke motivatie

Omdat de leerlingen zelf een robot hebben gemaakt met een zelfbedachte functie, zijn ze gemotiveerd om deze robot precies zo te laten reageren als zij willen. Dit kunnen ze doen door de code in te duiken en de robot precies zo af te stellen dat hij zijn functie perfect uitvoert.

Ontwerpend leren

Met de BYOR-kit kunnen leerlingen vanaf 8 jaar (snel) zelf werkende robots bouwen. Tijdens de workshops en lessen met BYOR wordt de ontwerpcyclus gevolgd om zo een diepgaande leerervaring te bieden. De leerlingen gaan zelf nadenken over hun doelgroep, de context waarin hun ontwerp wordt gebruikt, de randvoorwaarden van hun ontwerp etc. Er wordt gebrainstormd en er worden ontwerpschetsen gemaakt. De prototypes die ze bouwen worden door hun medeleerlingen beoordeeld en in sommige gevallen echt getest met de doelgroep! Aan het einde van de cyclus worden het ontwerp en de testresultaten gepresenteerd aan de rest van de groep.
Doordat er zelfstandig in groepjes aan het ontwerp wordt gewerkt leent dit proces zich perfect om de 21st century skills te leren!

Ideaal voor makerspace of ontdeklab!

De onderdelen van de BYOR-kit zijn gemaakt om overal op te kunnen worden bevestigd. Zo kunnen leerlingen zelf een echt werkende robot knutselen met karton, maar BYOR leent het zich ook uitstekend voor maker-educatie. Ontwerp (onderdelen van) je creatie met de lasersnijder of 3D-printer om zo nog meer uitdaging in je proces te genereren. Ideaal voor in je makerspace of ontdeklab! Heb je zelf een makerspace tot je beschikking? Op onze support pagina staan ook BYOR-onderdelen online die je zelf kan 3D-printen.