Workshop

BYOR-Workshops

Samen aan de slag op jouw event, school of bedrijf

Samen aan de slag met bouwen
Een zelfbedachte creatie maken in 1 dagdeel
In de klas of voor het team
Ontwerpend leren in een notendop
Ook toepasbaar als training of teambuilding

BYOR-workshops

Tijdens de BYOR-workshop gaan leerlingen, docenten of andere groepen met elkaar het creatieve ontwerp-proces in. Het proces wordt begeleid door onze medewerkers. Workshops kunnen worden gegeven op verschillende locaties en met verschillende thema’s zoals zwerfafval, kunst of programmeren. Deelnemers gaan samen brainstormen, onderzoek doen, ontwerpschetsen maken, prototypes bouwen met BYOR en deze vervolgens testen en presenteren (zie Ontwerpend leren). Afhankelijk van de beschikbare tijd en ruimte kan deze ontwerpcyclus worden ingekort of juist uitgebreid. Workshops kunnen een uur, een dagdeel of meerdere dagdelen duren. Ideaal voor bijvoorbeeld een gastles, studiedag of evenement.

Ontwerpend leren

Tijdens de workshops en lessen met BYOR wordt de ontwerpcyclus gevolgd om zo een diepgaande leerervaring te bieden. De deelnemers denken na over hun doelgroep, de context waarin hun ontwerp wordt gebruikt, de randvoorwaarden van hun ontwerp etc. Er wordt gebrainstormd en er worden ontwerpschetsen gemaakt. De prototypes die ze bouwen worden beoordeeld door andere deelnemers en in sommige gevallen echt getest met de doelgroep! Aan het einde van de cyclus worden het ontwerp en de testresultaten gepresenteerd aan de rest van de groep.
Doordat er zelfstandig in groepjes aan het ontwerp wordt gewerkt leent dit proces zich perfect om de 21st century skills te leren!

Programmeren

Programmeer zelfbedachte creaties met BYOR! Tijdens de workshop programmeren gaan deelnemers met de Micro:bit in combinatie met het BYOR Easyboard (brein) aan de slag om hun eigen robot te programmeren. Wanneer er minder tijd is en/of de focus vooral op programmeren ligt kunnen ook onze standaard robots worden geprogrammeerd of het bouwen flink worden ingeperkt.