woa

Workshop op afstand


Fase 0: Voorbereidingen

Powerbanks opladen | Knutselmaterialen verzamelen | Checken van de onderdelen | Papier en schrijfmateriaal verzamelen
Print de inspiratie-pagina’s van het bouwboek | Print pagina 3, 4 en 5 van bouwboek |
-Check voor aanvang met de leerkracht of de voorbereidingen hierboven zijn uitgevoerd (vooral opladen powerbanks is zeer belangrijk) -Check voor aanvang met de leerkracht wat voor groep het is (leeftijd, niveau, etc.), wat zijn de verwachtingen?

Fase 1: Introductie (5-10 min)

– Stel jezelf voor en vertel de reden van de workshop – Als er tijd voor is kunnen de leerlingen zichzelf ook even voorstellen – Neem de opbouw van de workshop door (kennismaken onderdelen, ontwerpen, bouwen, presenteren) – Verdeel de klas in groepjes van twee (leerkracht) Deelnemers krijgen in tweetallen, willekeurig een BYOR-set ter beschikking, ze mogen deze zelf openen. Wat denken ze dat het is? En hoe denken ze dat het werkt?

Fase 2: Uitleg (5 min)

Leg de werking van BYOR uit (en/of vraag leerkracht of zij/hij onderstaande video laat zien).


Laat de deelnemers de onderdelen proberen

Tips: Zie pagina 3, 4 en 5 van bouwboek
– Leg uit dat er 3 verschillende BYOR-sets zijn die de kinderen hebben

Fase 3: Brainstormen (10-15 minuten)

Hebben de deelnemers zelf al idee├źn van dingen die ze met hun toegewezen onderdelen kunnen maken? Laat ze verschillende ideeen opschrijven of uittekenen. Voor wie gaan ze wat maken en wat gaat de uitvinding doen? Voor deelnemers die er niet uit komen: -Vraag waar ze de onderdelen van kennen? Wat voor apparaten zijn dat? Kunnen ze daar een variant op maken met de onderdelen? OF -bekijk de inspiratie-pagina’s van het bouwboek(opent in nieuwe tab, zie onderaan de pagina voor de link naar het gehele bouwboek). Als de leerkracht deze heeft uitgeprint kunnen deze worden uitgedeeld aan groepen die er niet uitkomen. OF -Bekijk de Inspiratie-pagina

Fase 4: Ontwerpen (5-10 min)

De groepjes gaan nu hun leukste idee uittekenen. Ze tekenen hoe hun creatie en geven aan waar de onderdelen ongeveer komen te zitten. Een schets is genoeg, het hoeft geen super mooie tekening te zijn, zolang voor beide leerlingen maar duidelijk is wat ze gaan bouwen, hoe het er ongeveer uit gaat zien en hoe het zal gaan werken werken.

Fase 5: Bouwen (30-45 minuten)

Leg uit dat de kinderen vandaag een prototype (test product) gaan bouwen van hun idee. Het hoeft dus nog niet allemaal perfect te werken. Vraag of de leerkracht de video hier onder kan latenzien en/of leg uit hoe je het makkelijkst bouwt met BYOR en karton (met prikpen en splitpen).


Zie pagina 4 en 5 van het bouwboek voor de uitleg. Indien deze pagina’s zijn uitgeprint kan de leerkracht deze ook uitdelen aan de groepjes.
Tip: de video kun je laten herhalen tijdens het bouwen.
Hierna kan de leerkracht de knutselspullen verdelen en ieder groepje een prikpen, een set splitpennen en en een rol tape geven. Zie pagina 3, 4 en 5 van bouwboek om te trouble-shooten
Wanneer er een tijdje gebouwd wordt kun je de groepjes 1 voor 1 naar voren laten komen zodat je hun creatie kan bekijken en feedback kan geven.
Houd de tijd goed in de gaten en geef tussentijds aan hoe veel tijd er nog is.

Fase 6: Presenteren (15-25 minuten)

De deelnemers krijgen een minuut om de creatie aan de rest van de groep te presenteren. Vragen die worden beantwoord in een goede pitch staan hier onder:

1. Wie zijn jullie? (bedenk een coole naam voor je groepje)
2. Welke onderdelen kregen jullie?
3. Wat was jullie idee?
4. Wat doet de creatie?
5. Waarom is het de meest geweldige creatie ooit?


Fase 7: Reflecteren (5-10 minuten)

Vraag de klas wat ze er van vonden en wat ze denken dat ze hebben geleerd. Geef aan dat samenwerken het lastigste is van de hele workshop.

——————————————-Einde workshop——————————————-


Fase X: Uitgebreidere opdracht

Als opvolgende opdracht kunnen met dezelfde onderdelen 1 grote creatie worden gebouwd met de klas. Ieder groepje maakt dan een onderdeel van een groter geheel. Denk bijvoorbeeld aan een slimme stad of een robot-pak (zie de video hier onder).