From ages 8 and up

From ages 8 and up

Vanaf 8 jaar is het mogelijk om helemaal op eigen houtje vette dingen te gaan maken met BYOR! Kijk hoe dat werkt op de information page. Neem ook zeker een kijkje op de inspiration- and instruction-page voor mogelijke creaties die je kan bouwen met de verschillende kits en onderdelen.